Trang chủ | Hỗ trợ học sinh

Học tập tại HTS

Trang chủ | Hỗ trợ học sinh

Học tập tại HTS

 

Dịch vụ hỗ trợ

Để nâng cao kết quả học tập, HTS duy trì chương trình hỗ trợ học tập dành cho học sinh tại mọi bậc học.

Các chuyên gia hỗ trợ sẽ phối hợp với giáo viên để tối ưu hóa quá trình dạy và học. Ngoài chương trình Tiếng Anh tăng cường (EAL), đội ngũ Hỗ trợ học tập tổ chức các hoạt động học tập bổ trợ theo độ tuổi giúp học sinh nâng cao năng lực.

Về chương trình hỗ trợ học sinh trường Hà Nội Toronto:

  • Thảo luận và phối hợp trong quá trình học  
  • Ghi lại các tiến bộ của học sinh trong kế hoạch phát triển cá nhân. 
  • Cá nhân hoá phương pháp giảng dạy và chiến lược phát triển, kết hợp với các hoạt động bổ trợ sau giờ học. 
  • Hỗ trợ sau giờ học với những nhu cầu học tập đặc biệt. 

Tìm hiểu trường Hà Nội Toronto

Ngôi Trường Canada đích thực