Một Ngày Tại HTS
Một Ngày Tại HTS

Đời Sống Học Đường

Một ngày tại HTS

Một ngày tại HTS bắt đầu lúc 8:00 sáng. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, học sinh hoạt động đầu giờ đến 8:10 do giáo viên Giáo dục Thể chất phối hợp với các giáo viên khác giám sát. Sau đó, học sinh ăn sáng đến 8:20 và vào lớp để ổn định chỗ ngồi, sẵn sàng tiết học đầu tiên.

Buổi sáng học bốn tiết, nghỉ ngắn. Giờ ăn trưa từ 11:30 sáng đến 12:30 chiều. Số tiết buổi chiều học như buổi sáng.

Học sinh Chương trình Quốc tế và Tích hợp có các hoạt động ngoại khóa sau giờ học bao gồm: câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ bơi lội & điền kinh, câu lạc bộ nhạc kịch hoạt động vào các ngày thứ Ba và thứ Năm từ 4:15 đến 5:00 chiều.

Đối với học sinh Chương trình Quốc tế Ontario Plus, học sinh sẽ tham gia các lớp học bổ trợ như Ngữ văn Anh, STEM, Tiếng Việt 5 ngày/ một tuần từ 2:45 đến 3:30. Các câu lạc bộ nghệ thuật và câu lạc bộ bơi lội & điền kinh được tổ chức vào thứ Ba và thứ Năm. Học sinh của chương trình này cũng có thể lựa chọn tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng học sinh Chương trình Quốc tế và Tích hợp từ 4:15 đến 5:00 chiều vào các ngày Thứ Ba và Thứ Năm.

Ví dụ một lịch học điển hình của trường

 

Thời khóa biểu mẫu:

The Ontario Integrated Program

The Ontario Optimized Program