Dịch Vụ Hỗ Trợ
Dịch Vụ Hỗ Trợ

Học tập tại HTS

icon-btn

Dịch vụ hỗ trợ

Để nâng cao kết quả học tập, HTS duy trì chương trình hỗ trợ học tập dành cho học sinh tại mọi bậc học.

Các chuyên gia hỗ trợ sẽ phối hợp với giáo viên để tối ưu hóa quá trình dạy và học. Ngoài chương trình Tiếng Anh tăng cường (EAL), đội ngũ Hỗ trợ học tập tổ chức các hoạt động học tập bổ trợ theo độ tuổi giúp học sinh nâng cao năng lực.

Về chương trình hỗ trợ học sinh trường Hà Nội Toronto:

icon toronto

Thảo luận và phối hợp trong quá trình học

icon toronto

Ghi lại các tiến bộ của học sinh trong kế hoạch phát triển cá nhân.

icon toronto

Cá nhân hoá phương pháp giảng dạy và chiến lược phát triển, kết hợp với các hoạt động bổ trợ sau giờ học.

icon toronto

Hỗ trợ sau giờ học

icon-btn
icon-btn
Ngôi trường Canada đích thực

Trường học Hà Nội Toronto tập trung vào kết quả giáo dục chất lượng cao nhất