Hoạt Động Ngoại Khoá
Hoạt Động Ngoại Khoá

Đời Sống Học Đường

Hoạt động ngoại khoá

Học sinh Chương trình Quốc tế Ontario có thể tham gia các sự kiện ngoại khóa và hoạt động sau giờ học bao gồm: câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ nghệ thuật, hợp xướng & ban nhạc, câu lạc bộ phát triển kỹ năng đọc & viết và câu lạc bộ hỗ trợ học tập.

Đối với học sinh Chương trình Tích hợp Ontario, các hoạt động ngoại khóa sau giờ học được tổ chức theo mỗi kỳ và lịch trình sẽ được công bố vào đầu kỳ học. Các hoạt động này bao gồm bơi lội, cờ vua, bóng rổ, bóng đá, nghệ thuật & thủ công, và nhà hát nhạc kịch.