Chương trình Tích hợp Ontario
icon-btn

Chương trình Tích hợp Ontario

Học sinh sẽ học nửa ngày bằng tiếng Anh, trong đó tất cả các môn của Chương trình Ontario sẽ do các thầy cô có kinh nghiệm giảng dạy.

Chương trình Tích hợp Ontario cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở bao gồm một số môn học được lựa chọn từ giáo trình bang Ontario như Tiếng Anh, Toán Ứng dụng, Khoa học & Công nghệ Ứng dụng, Giáo dục Thể chất, Nghệ thuật Thị giác, Nghệ thuật Âm nhạc & Biểu diễn. Các môn STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học) và môn Công nghệ Thông tin được tích hợp trong nhiều bộ môn và bậc học nhằm trau dồi các kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, năng lực sáng tạo và khả năng hợp tác.

Ở bậc Trung học Phổ thông, học sinh chương trình Tích hợp Ontario sẽ học các môn học thuộc giáo trình bang Ontario bao gồm Tiếng Anh, Giáo dục Thể chất, Nghệ thuật Thị giác, Khoa học Máy tính, và Kinh Doanh. Việc định hướng chuyên ngành như Kinh doanh và Khoa học Máy tính trong suốt ba năm Trung học giúp học sinh Chương trình Tích hợp Ontario đáp ứng các yêu cầu nhập học nhất định của các trường đại học tại Canada.

Thời lượng còn lại học sinh sẽ hoàn thành các môn của chương trình Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam với phương pháp giảng dạy chú trọng ứng dụng, thực hành và được bổ trợ bởi chương trình Ontario. Học sinh sẽ học tập trong môi trường học tập chủ động khám phá và tập trung phát triển các kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21.

Với Chương trình Tích hợp, học sinh có thể lấy bằng Tốt nghiệp THPT Việt Nam và tín chỉ cho các môn học thuộc Chương trình Tích hợp toàn phần. Học sinh có cơ hội nhận bằng OSSD nếu chuyển sang Chương trình Tích hợp Toàn phần Ontario từ lớp 10 và chuyển đổi các tín chỉ tương đương đã hoàn thành.

icon-btn
icon-btn
Ngôi trường Canada đích thực

Trường học Hà Nội Toronto tập trung vào kết quả giáo dục chất lượng cao nhất