Tuần lễ Đào tạo | Năm học 2023-2024
Tuần lễ Đào tạo | Năm học 2023-2024

Tuần lễ Đào tạo | Năm học 2023-2024

Tuần lễ Đào tạo | Năm học 2023-2024

07/08/2023 6:00 chiều Hanoi Toronto School

📚🌟 KHỞI ĐẦU MỚI VỮNG CHÃI CÙNG TRƯỜNG HÀ NỘI TORONTO

🙌 Tuần thứ 2 của tháng 8 đánh dấu mốc cho một hành trình mới của Trường Hà Nội Toronto, với tuần lễ Đào tạo dành riêng cho các giáo viên và nhân viên tại #HTS
🏫 Trong vòng 4 ngày kể từ hôm nay, các nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục sẽ được tham gia vào tuần lễ đào tạo về các vấn đề quan trọng về Học thuật, Chương trình học, An toàn và sức khỏe học sinh, … Tuần học này sẽ giúp trao quyền cho đội ngũ giáo viên của nhà trường, giúp họ có những công cụ tốt nhất để tham gia giảng dạy và tạo nên môi trường học tập lành mạnh cho các bạn học sinh.
🎓 Chúng tôi tin rằng việc liên tục trau dồi kiến thức và kỹ năng là chìa khóa dẫn tới thành công, và tuần lễ Đào tạo này là minh chứng cho sự quyết tâm của chúng tôi để đạt được “Kết quả học tập vượt bậc”.

Sắp diễn ra