[HTS in the News] Afamily – Trường học hạnh phúc khi học sinh được là chính mình!
[HTS in the News] Afamily – Trường học hạnh phúc khi học sinh được là chính mình!

[HTS in the News] Afamily – Trường học hạnh phúc khi học sinh được là chính mình!

[HTS in the News] Afamily – Trường học hạnh phúc khi học sinh được là chính mình!

06/03/2024 8:00 chiều Hanoi Toronto School

“Cá nhân hóa” đang là phương pháp giáo dục được trường Hà Nội Toronto tiên phong áp dụng, để mỗi học sinh có thể phát triển tốt nhất. Phương pháp này tập trung, xoay quanh học sinh. Giáo viên vừa là người dạy vừa là người định hướng để học sinh tự chủ động, tìm kiếm kiến thức. Ngoài ra, cá nhân hóa việc học giúp giáo viên và học sinh luôn dễ dàng trao đổi và phối hợp với nhau trong suốt quá trình học tập.

“Cá nhân hóa” đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nên ngôi trường hạnh phúc. Bởi việc tự tin, hiểu bản thân hơn, biết mình mạnh, yếu ở đâu, từ đó dám sáng tạo, dám sống là mình sẽ giúp học sinh hạnh phúc hơn và tạo tiền đề cho thành công trong tương lai.

Hãy cùng tìm hiểu về phương pháp này cùng trường Hà Nội Toronto và các đơn vị truyền thông báo chí nhé!

Thông tin được đăng tải trên bào Afamily và báo Phunumoi.

Sắp diễn ra