Trang chủ | Tầm nhìn, Sứ mệnh & Giá trị cốt lõi

Giới thiệu

Trang chủ | Tầm nhìn, Sứ mệnh & Giá trị cốt lõi

Giới thiệu

Tầm nhìn, Sứ mệnh & Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Tầm nhìn của HTS là tạo ra bệ phóng, giúp học sinh phát huy tối đa năng lực và kỹ năng, tự tin lãnh đạo, dẫn dắt và thay đổi thế giới, khiến bản thân và gia đình ngạc nhiên với những Kết quả phát triển vượt bậc.  

Sứ mệnh

HTS sẽ giúp học sinh xây dựng sự tự tin, tính sáng tạo, tư duy phản biện và góc nhìn toàn cầu để có Kết quả phát triển vượt bậc. 

Điều đó thể hiện ở:

  • Phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm 
  • Phát triển giá trị đạo đức và nhân cách cho học sinh
  • Cá nhân hoá kế hoạch học tập
  • Tập trung phát triển tri thức và kỹ năng xã hội  
  • Tư duy toàn cầu 
  • Môi trường công bằng và hỗ trợ  
  • Quan hệ đối tác chặt chẽ 
  • Cơ sở vật chất chuẩn quốc tế 
  • Sự rõ ràng, minh bạch 

Giá trị cốt lõi

Tìm hiểu trường Hà Nội Toronto

Ngôi Trường Canada đích thực