Đội Ngũ HTS
Đội Ngũ HTS

Giới thiệu

Đội ngũ HTS thấu hiểu triết lý và tính thiết thực của việc học tập hiệu quả, cũng như việc áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng để giúp học sinh có những Kết quả phát triển vượt bậc. Là một thành viên của Trường Hà Nội Toronto, bạn sẽ ngạc nhiên về những trải nghiệm học tập thú vị tại đây.

Để phát triển mạng lưới trường học quốc tế đồng thời đảm bảo chất lượng học tập và các tiêu chuẩn của ISP, Đội ngũ Học thuật Toàn cầu của ISP áp dụng khung tiêu chuẩn quản lý và hỗ trợ nhất quán cho nhiều lĩnh vực hoạt động và giảng dạy của trường. Mỗi trường thành viên, bao gồm cả HTS, phải thực hiện các quy trình tự kiểm tra, đánh giá nghiêm ngặt và liên tục dưới sự hỗ trợ và giám sát của Đội ngũ Học thuật Toàn cầu nhằm xác định những điểm mạnh và điểm cần cải thiện. Đội ngũ cam kết nâng cao chất lượng học tập cho học sinh, phát triển chuyên môn cho giáo viên và tạo ra các trường học hàng đầu.

Đội ngũ Quản lý học thuật tại Nhà trường

Thầy Jared Nolan

Hiệu trưởng Điều hành

Thầy John Slipachenko

Phó Hiệu trưởng

Cô Bùi Thị Minh Nga

Hiệu trưởng Chương trình MOET

Cô Bích Vũ

Quản lý Vận hành

Cô Hà Vũ

Phụ trách Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đội ngũ học thuật HTS

Cô Nguyễn Thanh Tâm

Giáo viên Ngữ Văn

Thầy Jordan Holbrook

Giáo viên Trung học

Cô Grace Horan

Giáo viên Tiểu học

Thầy Adam Gulkarov

Giáo viên Trung học