Thầy John Slipachenko
Thầy John Slipachenko

Thầy John Slipachenko

Thầy John Slipachenko

04/04/2023 9:25 sáng

Thầy John Slipachenko đến từ Canada và là một nhà lãnh đạo đã có nhiều thành tựu trong lĩnh vực giáo dục, giàu kinh nghiệm, nhiệt tình và tận tâm với học sinh. Thầy đã gắn bó hơn 10 năm với nền giáo dục trong nước và quốc tế cũng như xây dựng những chương trình giảng dạy, bảo vệ trẻ em, quan hệ đối tác và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp.

Thầy John bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính tại Canada. Khi chuyển sang lĩnh vực giáo dục, thầy mang theo sự siêng năng, nhạy bén trong kinh doanh và trách nhiệm tài chính cần thiết để trở thành một nhà quản trị và nhà lãnh đạo thành công. Trong nền giáo dục quốc tế, thầy là người tỉ mỉ, hợp tác, hòa nhập và linh hoạt trong phong cách lãnh đạo của mình.

Là một chuyên gia tận tâm và đáng tin cậy, thầy mang lại lợi ích cho tổ chức của mình bằng cách hiện thực hóa sứ mệnh và tầm nhìn của tổ chức, tạo điều kiện cho học sinh phát triển cả về mặt học tập và xã hội, đồng thời xây dựng chương trình đào tạo cho cán bộ, nhân viên.

Hai điểm mạnh của thầy là tư duy phát triển và khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình theo tiêu chuẩn chuyên môn cao nhất, đồng thời tuân thủ theo các tiêu chuẩn và mục tiêu của tổ chức.

Sắp diễn ra