Trang chủ | Đời sống học đường

Đời sống học đường

Trang chủ | Đời sống học đường

Đời sống học đường

 

Tổng quan

Trường Hà Nội Toronto ưu tiên kết quả giáo dục chất lượng cao, dựa trên các phương pháp giảng dạy và học tập mới nhất. Học sinh tại HTS có cơ hội học tập cá nhân hóa trong một không gian tiêu chuẩn quốc tế và môi trường học tập hiện đại. Tại Trường Hà Nội Toronto, triết lý Amazing Learning (Trải nghiệm Học tập Tuyệt vời) như một lời hứa về sự tiến bộ, năng lực và thành tích ấn tượng của học sinh. Sự phát triển của học sinh là trọng tâm ưu tiên của chúng tôi. Nói một cách đơn giản, thành công của học sinh chính là thành công của nhà trường.  

Trường Hà Nội Toronto:  

 

  • Đặt việc học của học sinh lên hàng đầu
  • Giúp học sinh đạt được các mục tiêu học tập và sự nghiệp 
  • Mang lại trải nghiệm học tập tích cực và cá nhân hóa 
  • Chuẩn bị và hỗ trợ tương lai của các em trong một môi trường toàn cầu, thay đổi nhanh chóng.  

 

Tìm hiểu trường Hà Nội Toronto

Ngôi Trường Canada đích thực